Usługi PPOŻ
BEZPIECZNA PRACA JASIŃSCY

Bezpieczeństwo jest stałą potrzebą nas wszystkich

Na pracodawcy i właścicielu obiektu spoczywa szereg obowiązków z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Do najważniejszych, zgodnie z art. 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, należą:

 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • zapewnić przeglądy techniczne, konserwacje oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Firma Bezpieczna Praca Jasińscy świadczy usługi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w czterech głównych dziedzinach:

 1. ul. Dębowa 8, Łosino
  76-251 Kobylnica
 2. +48 502 364 676
  +48 791 847 467
 3. bhp@bhpslupsk.pl
  ppoz@bhpslupsk.pl
© Bezpieczna Praca Jasińscy. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk